Virtuálne prehliadky

Obverse & Reverse - Jozef "Karči" Höger

Dátum výstavy:  
17.6 - 29.8.2021
Počet zobrazení:  
66
Jozef „Karči“ Höger bol jedným z mála sochárov, ktorý vo svojej umeleckej tvorbe uplatnil celú škálu sochárskej formy a kultivoval komornú plastiku, monumentálny i komorný reliéf, a tento od jeho výraznej priestorovosti až po plytkosť „taniera” na mincu. Pre svoje diela premyslene využíval viaceré technické a technologické postupy – kovanie, tepanie, frézovanie, rytie, či liatie do viacerých kovov.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Peter Roller - Úschovňa

Dátum výstavy:  
10.06.2021 – 23.09.2021
Počet zobrazení:  
36
Podstatou autorovej tvorby je hravosť, ktorá náznakovitosťou útočí na predstavivosť, takže divák si celok v mysli musí dopĺňať a hľadať súvzťažnosti, ako aj pohrávanie sa s priestorom a iluzívnosťou - dvojrozmerné často pôsobí plasticky a naopak. Námetovo sa základná línia prešovského prehľadu sústreďuje na osciláciu medzi archeológiou starých, často aj vymyslených, kultúr a ich recykláciou, oživením v nových súvislostiach, zosúčasnením. Zámerom je taktiež možnosť ukázať prierez prístupov a tendencií pri začleňovaní slova, znaku, písma a štruktúry do výtvarného diela. Zastúpené sú maľby, koláže, asambláže, ready-mady, objekty a sochy.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Andrea Lipkovičová/ Denníky Krajiny, Peter Lipkovič/ Štyri strany tajomstva

Dátum výstavy:  
3.6.2021 - 29.8.2021
Počet zobrazení:  
43
Prezentácia tvorby dvojice autorov, prítomných na východoslovenskej výtvarnej scéne od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Obaja autori patrili k vtedajšej mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba tejto generácie košickej výtvarnej scény, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli aj Peter Lipkovič a Andrea Lipkovičová (Košková), sa rozvíjala v špecifickom dobovom postmodernom a neoexpresívnom kontexte.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 5 6 7 8 9 17
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove