Virtuálne prehliadky

Ekoecho v krajine Františka Veselého

Dátum výstavy:  
9.9.2021 - 24.10.2021
Počet zobrazení:  
49
Tvorba a osobnosť Františka Veselého je bytostne spätá s prírodným prostredím. Gro jeho umeleckého smerovania spočíva práve vo variáciách prírodného prostredia a to nielen z okolia Stropkova, ale aj zo zahraničných ciest. S oduševnením maľoval „nové“, jemu spočiatku neznáme, prímorské krajiny, ktoré mu poskytovali iný pohľad na ľudské zásahy do krajiny. Na začiatku to ešte nebola uvedomelá ekologická práca, avšak postupne, vďaka svojej vnímavej povahe, sa dopracoval k stvárneniu krajiny s akcentom na ekologické problémy. Výstava prezentuje výber z celoživotnej tvorby autora a pozostáva z diel zo zbierok Krajskej galérie v Prešove a súkromnej zbierky.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Edita Vološčuková – Laboratórium

Dátum výstavy:  
16.9.2021
Počet zobrazení:  
69
Výstavou Laboratórium sa v kurátorskej koncepcii PhDr. Mira Procházku predstaví svojou najnovšou tvorbou Edita Vološčuková. Stropkovská rodáčka, absolventka Katedry Výtvarnej výchovy na FF UPJŠ v Prešove, ktorá od jej ukončenia žije a pôsobí v Prešove. Napriek tomu, že jej osobný, profesionálny i umelecký život je spojený s našim mestom, môžeme ju v prenesenom slova význame považovať za svetobežníka a neúnavného objavovateľa. Tento jej záujem o poznávanie, hľadanie i štúdium všeobecne, sa premietol i do jej umeleckého portfólia kde nájdeme okrem maľby, kresby, grafiky, počítačovej grafiky, fotografie, kombinácií techník a objektov aj svetelné inštalácie (light-art), land-art, či video-art. A čo ponúkne návštevníkom galérie jej najnovšia výstava? „Genetika nie je pre ňu predmetom vedeckého výskumu, skôr genealogickou spomienkou, výtvarnou hrou, vizuálnym laboratóriom, v ktorom sa snaží poukázať na stále aktuálnejšiu problematiku biodiverzity, genetickej modifikácie, prenosom genofondu, informáciám o BIO produktoch, či plastom. Na túto situáciu reaguje na výstave objektmi, maľbami, grafikami a inštaláciami. Sú ironickou reakciou na informácie o pôvode, či obsahu produktov – kde stačí občas vynechať slovo, alebo zmeniť písmeno v názve. Využíva v nich fiktívne „prenosy génov“, spájanie organického s anorganickým, živých rastlín s plastovým odpadom. Svoju úlohu zohráva aj svetlo. Výtvarné LABORATÓRIUM toho unesie veľa.“
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Štefan Hapák - maľba a grafika

Dátum výstavy:  
16. 9. 2021
Počet zobrazení:  
24
Akademický maliar Štefan Hapák patrí k významným slovenským umelcom. Žiaľ, už ukončené dielo umelca, ale stále otvorené pre nové bádania, chceme verejnosti pripomenúť spomienkovou výstavou pri príležitosti jeho stého výročia narodenia. Štefan Hapák sa narodil 16. 10. 1921 v Pinkovciach pri Michalovciach a zapísal sa do povedomia najmä v oblasti krajinárskej tvorby. Jeho pole záujmu však siaha do viacerých sfér. Venoval sa pedagogickej, odborno-výskumnej, publicistickej a osvetovej činnosti. Zámerom výstavy je poukázať na jeho bohatú tvorbu a jednotlivé vývojové etapy. Diela prezentované na výstave pochádzajú zo zbierok Krajskej galérie v Prešove a zo súkromného majetku.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 4 5 6 7 8 17
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove