Dielo mesiaca

04/10/2020
Dielo mesiaca Október 2020 - Ján Berger: Okno I.

Ján Berger sa narodil v roku 1944 v meste Třinec v Českej republike. Vysokoškolské štúdium zahájil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. L. Čemického a J. Mudrocha.

Otvoriť celý článok
02/09/2020
Dielo mesiaca September 2020 - Július Nemčík: Zber úrody

Národný umelec Július Nemčík sa narodil 12. novembra 1909 v osade Šarišskej Poruby Lipníky na Východnom Slovensku. Už ako malý chlapec, ktorý rád kreslil, to v živote nemal ľahké.

Otvoriť celý článok
13/08/2020
Dielo mesiaca August 2020 FRANTIŠEK STUDENÝ: More

Narodil sa 2. júla 1911 v Novej Vsi nad Žitavou, zomrel 22. decembra 1980 v Bratislave. Na výtvarnú scénu vstúpil po štúdiách na Českom vysokom učení technickom, kde študoval v rokoch 1932 – 38 odbor kreslenia pod vedením profesorov Cyrila Boudy a Oldřicha Blažíčka.

Otvoriť celý článok
08/07/2020
Dielo mesiaca Júl 2020 - Ferdinand Katona: Tatry na jar

Ferdinand Katona, pôvodným meno Nathan Kleinberger, maliar nespočetne malebných pohľadov prostredia Tatier, patrí k umelcom hlboko spojeným s prostredím Spiša. Aj keď je Katona menej známy ako jeho učiteľ Ladislav Medňanský „má svoje miesto ako významný krajinomaliar a jeden z najlepších maliarov Tatier.“

Otvoriť celý článok
05/05/2016
DIELO MESIACA máj 2016

Andrej Doboš: „Memento II.“, drevorez, papier, 1966, 75 x 41 cm, 9/30, G 616-2 foto: Gabriela Kutajová Dielo dolnozemplínskeho rodákaAndreja Doboša (4.11.1911 - 31.8.1997), maliara a grafika, sa vyvíjalo na pomedzí troch kultúr - slovenskej, ukrajinsko-rusínskej a maďarskej. V 30. rokoch sa angažoval v rámci výtvarného života Podkarpatskej Rusi, po vojne odišiel s rodinou do […]

Otvoriť celý článok
08/03/2016
DIELO MESIACA marec 2016

DIELO MESIACA marec 2016 Max Kurth: „Bakchanálie“, olej, plátno, 1895-1900,65 x 90 cm, O-785 foto: Gabriela Kutajová Max Kurth znamená pre Prešov to, čo Dominik Skutecký pre Banskú Bystricu. Obaja umelci dokázali vytvoriť z lokálneho umeleckého strediska lokalitu nadregionálneho významu tvorbou, ktorá vzácne kultivovaným spôsobom premostila akademické praktiky 19. storočia s princípmi raného modernizmu. Skutecký […]

Otvoriť celý článok
29/01/2016
DIELO MESIACA február 2016

DIELO MESIACAfebruár 2016 František Patočka: „Trojdielna plastika“, bronz, 1970, v. 24 m, P164 foto: Gabriela Kutajová Ak uvažujeme o problematike vývinu slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia (najmä čo sa 60- tych rokov týka), rozhodne by sme nemali opomenúť prínos Františka Patočku (20.6. 1927 Sečovce - 27.9. 2002 Prešov). Patril k prvým absolventom VŠVU v […]

Otvoriť celý článok
07/01/2016
DIELO MESIACA január 2016

Juraj Szántó: „Autoportrét“, pálená hlina, 1935, v. 30 cm, P162 foto: Gabriela Kutajová Juraj Szántó(24.7.1908 Humenné - 29.7.1982 Prešov), maďarsko-židovský výtvarník, sa v rokoch 1928-1931 počas štúdií práva v Bratislave venoval i štúdiu keramikya sochárstva v Štajerskom Hradci v Rakúsku u prof. Kozleera. Jana Bodnárová uvádza Szántóove štúdie na Škole umeleckých remesiel v Bratislave v […]

Otvoriť celý článok
02/12/2015
DIELO MESIACA december 2015

Teodor Jozef Mousson: „Z kostola“, olej, plátno, 1929, O 38 foto: Gabriela Kutajová Predkovia Teodora Moussona (1887 Hőgyész - 1946 Trenčín) prišli do Uhorska v 1. pol. 18. stor. z Alsaska. Sudičky chlapcovi nadelili nielen veľký talent, ale i zaujímavý osud - potomok francúzskych prisťahovalcov sa stal "maliarom zemplínskeho slnka a ľudu" a hoci nikdy […]

Otvoriť celý článok
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove