Archív výstav

Paul Gauguin - Novotlače zo zbierok ŠG

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51 termín:  5.3. 2012 - 15.4.2012 sprístupnenie výstavy: 5.3.2012 Krajská galéria v Prešove vlastní unikátnu kolekciu novotlačí Paula Gauguina, ktoré vyhotovil grafik T.H.Šimon z pôvodných drevených štočkov, ktoré zo svojej cesty po stopách P. Gauguina priviezol z Oceánie Dr. M.R.Štefánik. Štočky sú dnes v majetku  Národnej galérie v Prahe, […]
Viac..

Mikuláš Jordán - Spomienka

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51 termín:  5.3.2012 – 215.4.2012 sprístupnenie výstavy: 5.3.2012 Kolekciou obrazov a kresieb zo zbierok ŠG si spomienkovou výstavou pripomenieme 120. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších regionálnych maliarov prvej polovice 20. storočia.
Viac..

Edita Vološčuková - Moduly

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51 termín:  5.3.2012 – 15.4.2012 vernisáž výstavy: 5.3.2012 o 16.00 hod. Kurátorka výstavy: Mgr. art. Eva Tkáčiková Výstavou autorka voľne nadväzuje na výstavu Bolid, ktorou sa prezentovala vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Hľadá paralely medzi rôznymi podobami MODULOV (ich kozmickými, genetickými a prírodnými modifikáciami), ktoré ju v umeleckej tvorbe […]
Viac..

Dušan Pončák - Ecce homo

Výstava : Dušan Pončák – Ecce homo ( sochy, reliéfy, kresby, maľby) Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51 termín:  15.12.2011 – 26.2-2012 Kurátorka výstavy: PhDr. Klára Kubíková (Bratislava) Dušan Pončák  patrí k významným predstaviteľom súčasného sochárstva na Slovensku a na jeho profilácii sa podieľa osobitým spôsobom. Už pri vstupe do slovenského výtvarného diania, na […]
Viac..

Ľubo Guman (Prešov) - Martin Knut (Bratislava) – Naďa Svobodová (Praha): Byť sám sebou...! Ale stojí to za tú námahu?

Trvanie výstavy: 3.11. – 4.12.2011 Vernisáž: 3.11.2011 o 16.00 hod. Kurátorka: Marta Hrebíčková Výstava 3 spolužiakov  z košickej SŠUP  predstavuje tvorbu 3 vyhranených osobností, ktoré spája dlhoročné priateľstvo  ( „kamalásky“)  a charakterizuje  vyhranenosť ich osobných tvorivých konceptov. Ide o ich prvé spoločné vystúpenie a ponúka návštevníkom nevšedný zážitok 3 invenčných pohľadov na svet. Ako motto […]
Viac..

Dionýz Dugas – Retroperspektíva

Trvanie výstavy: 8.9.2011 – 23.10.2011 Vernisáž: 8.9.2011 o 16.00 hod. Výstava pripravená pri príležitosti okrúhleho životného jubilea (70) významného fotografa a vydavateľa  je prierezom jeho  polstoročnej tvorivej práce. Na historickej mape fotografie a fotografovania  na Slovensku  významné miesto patrí  už od polovice 19. storočia Prešovu vďaka  Karolovi Divaldovi,  fotografovi a vydavateľovi, zakladateľovi prvej svetlotlačovej dielne v Uhorsku. […]
Viac..

ROBERT SZITTAY - Tváre hmoty

Trvanie výstavy: 22.9. – 23.10.2011 Vernisáž: 22.9.2011 o 16.00 hod. Bratislavský sochár Robert Szittay /1972/ patrí k umelcom, ktorí si pri formulácii svojho autorského programu zvolili cestu figurácie a svoju osobnú výpoveď definujú prostredníctvom ľudského tela. Jeho tvorba reflektuje tradíciu slovenského a v širšom kontexte európskeho figuratívneho sochárstva a kontinuitne nadväzuje na umelecké myslenie prelomu milénií. Robert Szittay si […]
Viac..

BRAŇO JÁNOŠ – PAVOL HAMMEL : SOMSIJESMESTESÚ

Trvanie výstavy: 22.9. - 23.10.2011 Vernisáž: 22.9.2011 o 16.00 hod. Príbeh o dvoch rozdielnych svetoch, o dvoch rozdielnych umelcoch a o jednom kamarátstve - aj tak by sa dala definovať výstava Braňa Jánoša a Pavla Hammela v Šariškej galérii v Prešove, ktorá mala premiéru v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne v júni tohto roku. Braňo Jánoš /1963/ po absolvovaní Strednej umelecko-priemyselnej školy v […]
Viac..

Darina Kopková / Lineárna partitúra II.

Trvanie výstavy: 14.4. – 15.5.2011 Kurátorka výstavy: Helena Němcová Darina Kopková (nar. 1959) v roku 1985 absolvovala štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe v ateliéri textilného výtvarníctva u prof. B. Felcmana. Po absolutóriu popri profesii výtvarnej pedagogičky na Škole úžitkového umenia v Košiciach (kde pôsobí dodnes) sa spočiatku venovala textilnej tvorbe. S nástupom […]
Viac..
1 2 18 19 20
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove